Educational Books > Japanese language

Kana de manga [かなでマンガ]

Kana de manga [かなでマンガ]

Author: Glenn Kardy, Chihiro Hattori

Original publisher: 2004

ISBN: 4-92120-501-9

Translation: Fabián López

Publisher: Norma

Translation ISBN: 84-8431-373-5

 

Translation notes:
Languages: English > Spanish
Technical production: Ángel-Manuel Ybáñez

 

<<back